Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Centaurea attica megarensis
Centaurea attica pentelica
Centaurea baldaccii