Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bromus inermis
Bromus intermedius Βρώμος ο ενδιάμεσος
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Bromus lanceolatus Βρώμος ο κογχοειδής
Bromus madritensis Βρώμος της Μαδρίτης
Bromus racemosus Βρώμος ο βοτρυώδης
Bromus ramosus
Bromus rigidus Βρώμος ο τραχύς
Bromus riparius
Bromus rubens Βρώμος ο …
Bromus scoparius Βρώμος ο σκουπώδης
Bromus secalinus Βρώμος ο σηκάλινος
Bromus squarrosus Βρώμος ο αγκιστροειδής
Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος
Bromus tectorum Βρώμος της στέγης
Bromus tomentellus
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bryonia alba
Bryonia cretica cretica
Bryonia cretica dioica