Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Linum hirsutum hirsutum
Campanula andrewsii hirsutula
Sedum creticum hierapetrae
Picris hieracioides hieracioides
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Inula verbascifolia heterolepis
Draba heterocoma heterocoma
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Anthemis tomentosa heracleotica Ανθεμίδα η ηρακλιώτικη
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Paeonia mascula hellenica
Silene gigantea hellenica
Hedera helix helix Κισσός
Teucrium montbretii heliotropifolium
Alyssum obtusifolium helioscopioides
Teucrium montanum helianthemoides
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Stachys germanica heldreichii
Helicotrichon convolutum heldreichii