Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Hedypnois cretica monspeliensis
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Achillea umbellata monocephala
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Vicia monantha monantha
Astragalus thracicus monachorum
Holcus mollis mollis
Scorzonera mollis mollis
Bromus hordeaceus molliformis Βρώμος ο μολλίμορφος
Geranium molle molle
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Centaurea raphanina mixta
Dianthus integer minutiflorus
Solenopsis minuta minuta
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Ophrys lutea minor
Allium parnassicum minoicum