Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Allium neapolitanum
Allium nigrum
Allium obtusiflorum
Allium phthioticum
Allium pillosum
Allium platakisii
Allium ritsii
Allium roseum
Allium rubrovittatum
Allium schoenoprasum
Allium sipyleum
Allium stamineum
Allium staticiforme
Allium suaveolens