Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asio otus otus Νανόμπουφος
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Larus minutus Νανόγλαρος
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Emberiza pusilla Νανοτσίχλονο
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mergus albellus Νανοπρίστης
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Falco columbarius Νανογέρακο
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Neptis rivularis Νέπτις η …
Neptis sappho Νέπτις η Σαμπφώ
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο