Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus mesopterus
Astragalus monspessulanus
Astragalus odoratus
Astragalus onobrychis
Astragalus pamphylicus Αστράγαλος της Παμφυλίας
Astragalus peregrinus Αστράγαλος ο μετανάστης
Astragalus physocalyx
Astragalus ptilodes Αστράγαλος ο πτιλώδης
Astragalus pubiflorus
Astragalus purpureus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus sericophyllus
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus sirinicus
Astragalus spruneri
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Astragalus taygeteus
Astragalus thracicus cylleneus
Astragalus thracicus monachorum