Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago minima
Medicago orbicularis
Medicago praecox
Medicago prostrata
Medicago rigidula
Medicago rugosa
Marrubium velutinum
Malva aegyptia
Medicago scutellata
Medicago truncatula
Medicago turbinata
Melampyrum ciliatum
Melampyrum heracleoticum
Melampyrum sylvaticum
Medicago murex Μηδική η πορφύρα
Medicago polymorpha Μηδική η πολύμορφη
Medicago strasseri Μηδική του Στράσσερ
Melilotus alba Μελίλωτος ο λευκός
Melica ciliata
Mentha aquatica