Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera purpurea peristerica
Scutellaria velenovskyi perhispida
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sideritis perfoliata perfoliata
Scleranthus perennis perennis
Sideritis clandestina peloponnesiaca
Silene italica peloponnesiaca
Silene oligantha parnesia
Scutellaria rupestris parnassica
Silene parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Satureja parnassica parnassica
Senecio papposus papposus
Serapias orientalis orientalis
Satureja vulgaris orientalis
Stachys recta olympica
Scabiosa columbaria ochroleuca
Silene nutans nutans
Silene nocturna nocturna
Solanum nigrum nigrum