Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Huso huso Μουρούνα
Gobio uranoscopus elimeius Μουστακάς
Gobio kessleri banarescui Μυλωνάκι
Gobio gobio feraensis Γυφτόψαρο
Gobio gobio balcanicus Γυφτόψαρο
Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Eudontomyzon hellenicus Γκαβόχελο
Esox lucius Τούρνα
Economidichthys trichonis Νανογωβιός
Economidichthys pygmaeus Λουρογωβιός
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dicentrarchus labrax Λαυράκι