Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Parietaria officinalis
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Parnassius apollo Παρνάσσιος ο Απόλλων
Parnassius mnemosyne athene Παρνάσσιος των Αθηνών
Paronychia albanica albanica
Paronychia albanica graeca
Paronychia argentea
Paronychia capitata
Paronychia cephalotes
Paronychia echinulata
Paronychia kapela chionaea
Paronychia macedonica
Paronychia macrosepala
Paronychia polygonifolia
Paronychia rechingeri
Paronychia taurica
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα