Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus Ντάσκα
Nordmaniae acacia Νορντμάνια η Ακακία
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Glareola pratincola Νεροχελίδονο
Acrocephalus paludicola Νεροποταμίδα
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Neohipparchia fatua Νεοΐππάρχια η …
Anser erythropus Νανόχηνα