Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carlina diae
Carlina corymbosa graeca
Carlina corymbosa curetum
Carlina barnebiana
Carlina acaulis simplex
Carlina acanthifolia
Carex vulpina
Carex tomentosa
Carex sylvatica sylvatica
Carex spicata
Carex serotina serotina
Carex sempervirens
Carex rostrata
Carex riparia
Carex remota
Carex punctata
Carex pendula
Carex paniculata paniculata
Carex panicea
Carex pallescens