Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Symphytum bulbosum
Symphytum circinale
Symphytum creticum
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii naxicola
Symphytum insulare
Symphytum ottomanum
Symphytum tuberosum angustifolium
Syngnathus abaster Σακοράφα
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας