Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Strix aluco aluco Χουχουριστής
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου