Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea achaia corinthiaca
Centaurea achaia achaia
Cenchrus incertus Κέγχρος ο αβέβαιος
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Celtis australis Μελικουκιά
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catananche lutea lutea
Catabrosa aquatica
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Castanea sativa Καστανιά
Carum strictum
Carum rupestre
Carum rigidulum palmatum
Carum rigidulum bulgaricum
Carum multiflorum
Carum heldreichii