Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Allium sphaerocephalon trachypus
Asplenium trichomanes trichomanes
Allium ursinum ucrainicum
Achillea umbellata umbellata
Allium paniculatum villosulum
Arisarum vulgare vulgare