Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Aquilegia amaliae
Callitriche obtusangula
Bucephaloptera bucephala Βουκεφαλόπτερος ο Βουκεφάλας
Bubalus bubalis Βούβαλος
Allium commutatum
Bunium ferulaceum
Campanula persicifolia
Agave americana
Campanula bononiensis
Bupleurum kakiskalae
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum semicompositum Βούπλευρο το ημισύνθετο
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Centaurea lactiflora