Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Astragalus epiglotis epiglotis Αστράγαλος η επιγλωτίς
Astragalus hamosus Αστράγαλος ο αγκιστρώδης
Astragalus boeticus Αστράγαλος ο βοιωτικός
Astragalus echinatus Αστράγαλος ο εχινώδης
Astragalus peregrinus Αστράγαλος ο μετανάστης
Astragalus ptilodes Αστράγαλος ο πτιλώδης
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus pamphylicus Αστράγαλος της Παμφυλίας
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus haarbachii Αστράγαλος του Χααρμπάχ
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος