Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Abies alba Χτενοέλατο
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος