Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus laxiflorus
Lathyrus neurolobus
Lathyrus niger niger
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Lathyrus pallescens
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus saxatilis
Lathyrus setifolius
Lathyrus sphaericus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus venetus
Lathyrus vernus
Launaea mucronata
Lavatera arborea
Lavatera bryonifolia
Lavatera punctata
Lavatera trimestris