Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypericum triquetrifolium
Hypericum vesiculosum
Hypochoeris achyrophorus
Hypochoeris cretensis
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris tenuiflora
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Iberis odorata
Iberis sempervirens
Iberis umbellata
Illecebrum verticillatum
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Impatiens noli-tangere
Imperata cylindrica
Inula britannica
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia