Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia peregrina
Vicia pinetorum
Vicia pubescens
Vicia sativa macrocarpa
Vicia sativa nigra
Vicia sativa sativa
Vicia sativa incisa
Vicia sativa cordata Βίκος ο καρδιόμορφος
Vicia sativa amphicarpa
Vicia sepium
Vicia tenuissima
Vicia tetrasperma
Vicia villosa varia
Vicia villosa villosa
Vicia villosa eriocarpa
Vicia villosa microphylla
Vimba melanops Μαλαμίδα
Vinca balcanica
Vinca herbacea
Vinca major