Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Phaneroptera nana Φανερόπτερος ο νάνος
Phasianus colchicus colchicus Φασιανός
Phasianus colchicus torquatus Φασιανός ο περιδεραιοφόρος
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Platichthys flesus luscus Φασσί
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Prasium majus Φασσόχορτο
Netta rufina Φερεντίνι
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Circaetus gallicus Φιδαητός
Phillyrea latifolia Φιλλύκι
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Phoenicopterus ruber roseus Φοινικόπτερος