Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hordeum spontaneum
Hordeum vulgare
Hornungia petraea
Humulus lupulus
Hyacinthella atchleyi
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hymenonema graecum
Hymenonema laconicum
Hyoscyamus aureus
Hyoseris lucida
Hyoseris radiata
Hyoseris scabra
Hypecoum glaucescens
Hypecoum imberbe
Hypecoum pendulum
Hypecoum procumbens
Hypericum amblycalyx
Hypericum annulatum
Hypericum athoum