Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Hymenolobus procumbens Υμενολόβος ο έρπων
Hymenocarpus circinatus Υμονόκαμπος ο περιφερής
Hyoscyamus albus Υοσκύαμος ο λευκός
Hyoscyamus niger Υοσκύαμος ο μελανός
Hypericum thasium Υπερικό της Θάσου
Hypericum aegypticum Υπερικό το Αιγύπτιο
Hypericum aciferum Υπερικό το ακιδοφόρο
Hypericum atomarium Υπερικό το ατομάριο
Hypericum vesiculosum Υπερικό το κυστοφόρο
Hypericum tetrapterum Υπερικό το τετράπτερο
Hypericum richeri grisebachii Υπερικό του Γκρισεμπάχ
Hypericum jovis Υπερικό του Δία
Hypericum aucheri Υπερικό των Ωσέρ
Hypodryas maturna Υποδρυάς η …
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Fulica atra Φαλαρίδα
Fabriciana niobe Φαμπρικιάνα η Νιόβη
Fabriciana adippe Φαμπρικιάνα του Αντίππα