Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Ajuga reptans
Ajuga pyramidalis
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga laxmannii
Ajuga iva
Ajuga genevensis
Ajuga chamaepitys chia
Aizoon hispanicum Αείζωο
Aira tenorii Αίρα του τενόρι
Aira elegantissima Αίρα η κομψότατη
Aira cupaniana Αίρα του Κουπάνι