Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platycleis chelmos unicolor Πλατυκλεΐς ο ομοιόχρους
Pastinaca sativa urens
Pistacia lentiscus var. chia
Picus viridis viridis Πρασινοτσικλητάρα
Peucedanum vittijugum vittijugum
Primula vulgaris vulgaris
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Puffinus puffinus yelkouan Μύχος
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων