Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pseudochazara tisiphone Ψευδοχαζάρα η Τισιφώνη
Pseudochazara anthelea Ψευδοχαζάρα η ανθαλέα
Pseudochazara graeca Ψευδοχαζάρα η γραική
Pseudochazara orestes Ψευδοχαζάρα ο Ορέστης
Pseudochazara cingovskii Ψευδοχαζάρα του Κινγκόφσκι
Pseudorasbora parva Ψευτορασμπόρα
Psorodonotus illyricus macedonicus Ψωροδυνατός ο ιλλυρικός
Psophus stridulus Ψόφος …
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Prunella montanella θαμνοψάλτης της Σιβηρίας