Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea laureotica
Centaurea lancifolia
Centaurea lactiflora
Centaurea laconica
Centaurea lacerata
Centaurea kalambakensis
Centaurea jacea
Centaurea ipsaria
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea idaea
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea iberica iberica
Centaurea hyalolepis
Centaurea huljakii
Centaurea heldreichii
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grbavacensis