Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Paeonia rhodia
Paeonia peregrina
Paeonia parnassica
Paeonia mascula russii
Paeonia mascula hellenica
Paeonia mascula mascula
Paeonia clusii
Pachytrachis gracilis Παχύτραχις η χαρίσσεια
Pachychilon pictus Χειλάς