Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum doerfleri
Colchicum graecum
Colchicum kochii
Colchicum lingulatum
Colchicum macedonicum
Colchicum macrophyllum
Colchicum neapolitanum
Colchicum parlatoris
Colchicum parnassicum
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum psaridis
Colchicum pulchellum
Colchicum pusillum
Colchicum sfikasianum
Colchicum triphyllum
Colchicum variegatum
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου