Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Emberiza schoeniclus schoeniclus Καλαμοτσίχλονο
Centaurea solstitialis schouwii
Solanum nigrum schultesii
Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi Κυρτοδάκτυλος του Σουλτσεβέρστρουμ
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Omphalodes luciliae scopulorum
Convolvulus oleifolius scopulorum Κονβόλβουλος ο σκοπελώδης
Teucrium scordium scordioides
Teucrium scordium scordium
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Viola alba scotophylla
Malcolmia macrocalyx scyria
Stachys swainsonii scyronica
Silene sedoides sedoides
Cerastium semidecandrum semidecandrum Κεράστιο το ημιδέκανδρο
Lanius senator senator Κοκκινοκέφαλος
Erysimum senoneri senoneri
Calystegia sepium sepium