Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Urospermum picroides
Ursus arctos Αρκούδα
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria hispanica hispanica
Vaccaria pyramidata
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vaccinium vitis-idaea Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης
Valantia aprica
Valantia hispida
Valantia muralis
Valencia letourneuxi Ζουρνάς
Valeriana alliariifolia