Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Brachypodium sylvaticum creticum
Brachypodium sylvaticum glaucovirens
Brachypodium sylvaticum sylvaticum
Anthericum liliago
Brassica cretica cretica
Brassica cretica laconica
Brassica cretica nivea
Brassica fruticulosa fruticulosa
Agrimonia procera
Achillea absinthoides
Briza media elatior
Briza media media
Bromus benekenii
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus erectus erectus
Bromus inermis
Bromus ramosus
Bromus riparius
Campanula nisyria