Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adiantum capillus-veneris
Adenostyles alliariae alliariae
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Actaea spicata
Aconitum variegatum judenbergense
Aconitum lamarckii
Aconitum divergens
Acinos suaveolens
Acinos nanus
Acinos alpinus nomismophyllus
Acinos alpinus meridionalis
Acinos alpinus majoranifolius
Acinos alpinus alpinus
Achnatherum calamagrostis
Achillea umbellata umbellata
Achillea umbellata monocephala