Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Trinia frigida
Trinia glauca glauca
Trinia glauca pindica
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum laconicum
Trisetum splendens tenue
Triticum baeoticum
Triticum durum
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης