Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella balansae
Trigonella caerulea
Trigonella cariensis
Trigonella coerulescens
Trigonella corniculata
Trigonella cretica
Trigonella foenum-graecum
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella graeca
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella procumbens
Trigonella rechingeri
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella spicata
Trigonella spinosa
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella striata
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης