Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium noricum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pallescens
Trifolium pallidum
Trifolium pannonicum
Trifolium parnassi
Trifolium patens
Trifolium patulum
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές
Trifolium phleoides
Trifolium physodes
Trifolium pignantii
Trifolium pilczii
Trifolium pilulare Τριφύλλι το πιληματώδες
Trifolium pratense
Trifolium pumilum Τριφύλλι το νάνο
Trifolium purpureum
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trifolium scabrum