Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium filicaule
Trifolium fragiferum
Trifolium globosum
Trifolium glomeratum
Trifolium heldreichianum
Trifolium hirtum
Trifolium hybridum anatolicum
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium incarnatum incarnatum
Trifolium infamia-povertii
Trifolium lagrangei
Trifolium lappaceum
Trifolium latinum
Trifolium leucanthum
Trifolium medium balcanicum
Trifolium michelianun
Trifolium micranthum
Trifolium mutabile
Trifolium nervulosum
Trifolium nigrescens nigrescens