Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria rubicunda ikarica
Sedum laconicum insulare
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Silene integripetala integripetala
Saponaria sicula intermedia
Seseli libanotis intermedium
Serapias neglecta ionica
Silene italica italica
Sedum laconicum laconicum
Scirpus lacustris lacustris
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ
Serapias vomeracea laxiflora
Seseli libanotis libanotis
Silene integripetala lidenii
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Solanum luteum luteum
Satureja montana macedonica
Silene roemeri macrocarpa
Silene vulgaris macrocarpa