Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stachys iva
Stachys leucoglossa
Stachys menthifolia
Stachys messeniaca
Stachys mucronata
Stachys obiqua
Stachys ocymastrum
Stachys officinalis
Stachys palustris
Stachys pangaea
Stachys parolinii
Stachys plumosa
Stachys recta baldaccii
Stachys recta olympica
Stachys recta recta
Stachys scardica
Stachys spinosa
Stachys spinulosa
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Stachys spreitzenhoferi virella