Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria altissima
Scutellaria galericulata
Scutellaria hirta
Scutellaria naxensis
Scutellaria sieberi
Secale montanum
Securigera securidaca
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum annuum
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Sedum caespitosum
Sedum cepaea
Sedum confertiflorum
Sedum dasiphyllum
Sedum erythraeum
Sedum hispanicum
Sedum litoreum