Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Stipa thessala
Stipa tirsa tirsa
Stragweia spicata
Suaeda maritima maritima
Suaeda splendens
Succisa pratensis
Symphyandra cretica
Symphyandra samothracica
Symphyandra sporadum
Symphyandra wanneri
Symphytum anatolicum
Symphytum bulbosum
Symphytum circinale
Symphytum creticum
Symphytum davisii cycladense
Symphytum davisii davisii
Symphytum davisii icaricum
Symphytum davisii naxicola
Symphytum insulare
Symphytum ottomanum