Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja parnassica athoa
Satureja nervosa
Satureja nepeta glandulosa
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Satureja myrtifolia
Satureja montana macedonica
Satureja montana montana
Satureja juliana
Satureja incana
Satureja horvatii macrophylla
Satureja graveolens
Satureja graeca
Satureja dalmatica bulgarica
Satureja cuneifolia
Satureja cristata cristata
Satureja cremnophila cremnophila
Satureja candica
Satureja calamintha
Satureja acinos