Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Emberiza schoeniclus intermedia Καλαμοτσίχλονο
Erysimum senoneri icaricum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Elymus hispidus graecus
Eupholidoptera chabrieri garganica Ευφολιδόπτερη του Γκαργκάνο
Euphorbia esula esula
Ephippiger ephippiger ephippiger Εφιππίγερ ο Εφιππίγερ
Elymus elongatus elongatus
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erophila verna draecox
Elymus lazicus divaricatus
Ephedra distachya distachya Εφέδρα η διστάχυα
Erodium cicutarium cicutarium
Erodium chium chium
Euphorbia characias characias
Erysimum candicum carpathum
Eupatorium cannabinum cannabinum
Erysimum candicum candicum
Ephedra fragilis campylopoda Εφέδρα η καμπυλοπόδαρη
Echinops spinosissimus bythinicus