Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Jasione laevis orbiculata
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Juncus fontanesii pyramidatus
Juncus trifidus trifidus