Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Certhia brachydactyla brachydactyla Καμποδεντροβάτης
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Ceryle rudis Κήρυλος
Corvus monedula spermologus Κάργια
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Caprimulgus europaeus Γυδοβυζάχτρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής