Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pinus montana Βουνόπευκο
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά
Populus alba Ασημόλευκα
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Prunus dulcis Αμυγδαλιά
Pistacia terebinthus Αγριοτσικουδιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Prunus cocomilia Αγριοκορομηλιά
Prunus domestica instititia Αγριοδαμασκηνιά
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pistacia atlantica Ήμερη τσικουδιά
Parentucellia latifolia
Parapholis pycnantha
Papaver apulum
Pedicularis graeca
Pedicularis friderici-augusti
Parapholis marginata