Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juniperus phoenicea Θαμνοκυπάρισσο
Juniperus sabina Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea